Разоткривање жаргона - кључна терминологија у Google Ads извештајима

Разоткривање жаргона - кључна терминологија у Google Ads извештајима

У свету дигиталног маркетинга Google Ads  представља моћан алата за интернет оглашавање. Омогућава предузећима да досегну циљну публику и остваре своје маркетиншке циљеве. Како бисте ефикасно користили овај систем и били у току са напретком онлајн кампања, кључно је разумевање термина и појмова у Google Ads извештајима. Онима који се први пут срећу са овим системом, терминологија може деловати као тајанствени свет, али је заправо основа успешног вођења и праћења кампања. Било да тек истражујете које су могућности у интернет маркетингу, или се већ оглашавате али желите да боље размете учинак ваших маркетиншких активности, овај чланак ће вам разјаснити неке од кључних појмова како бисте могли боље да анализирате резултате својих Google Ads кампања. 

Зашто је важно разумети метрике и појмове Google Ads-а

Разумевање терминологије која се користи у Google Ads извештајима од суштинског је значаја из неколико разлога. Пре свега, омогућава вам да дубље анализирате учинак ваших кампања и уочите како корисници интерагују са вашим огласима. Када разумете појединачне метрике можете донети добру одлуку о оптимизацији огласа. Такође, разумевање терминологије омогући ће вам бољу комуникацију са маркетиншким тимом или агенцијом, јер ћете моћи јасно и прецизно да изразите своја очекивања и циљеве. Сарадња са професионалцима у дигиталном маркетингу ће вам бити знатно лакша јер ћете боље разумети њихове предлоге и стратегије.

Речник појмова у Google Ads извештајима

У даљем тексту доносимо вам списак и значење најважнијих метрика које ћете видети у Google Ads платформи и извештајима.
Кликови (Clicks) - број остварених кликова на огласе.Сваки пут када неко кликне на ваш оглас то се бележи као један клик. Ова метрика омогућава да пратите колико пута су корисници интераговали са вашим огласом и посетили вашу веб страницу. 

Прикази огласа, импресије (Impressions) - број приказа огласа.  Импресије се односе на број приказивања огласа на интернету. Ова метрика показује колико је пута ваш оглас био приказан корисницима, када су у претраживач унели одређени термин.

Учесталост кликова (Click through rate) - CTR - количник броја кликова и броја приказа огласа.  Стопа или учесталост кликова, представља проценат корисника који су кликнули на оглас у односу на укупан број приказаних огласа. Ова метрика може да укаже на то колико је оглас привлачан и релевантан за циљну групу.

Просечна цена клика (Average cost per click) - Avg. CPC - просечан износ који се потроши када корисник кликне на оглас.  Цена по клику коју плаћате сваки пут када неко кликне на оглас, представља важну ставку која вам омогућава да управљате буџетом кампање и оптимизујете трошкове оглашавања. Ова цена варира у зависности од различитих фактора, који укључују конкуренцију на тржишту и квалитет вашег огласа. 

Потрошња (Cost) - колико је новца потрошено на огласе.  Потрошња означава укупан износ који сте платили за огласе током одређеног временског периода. Омогућава вам да испратите колико новца трошите на рекламне активности.

Конверзије (Conversions) - активност корисника коју желимо да он обави на сајту, а који можемо да меримо . То може бити куповина производа на сајту, попуњена контакт форма, упит,  клик на број телефона или имејл адресу. Ово су оне конверзије које представљају примарни циљ оглашавања. Зовемо их и  макроконверзије, а њиховим праћењем можете да мерите ефикасност ваших огласа у постизању циљева.

Све конверзије (All conversions) - укупан број свих конверзија.  Обухвата све врсте конверзија које су дефинисане у кампањи, укључујући куповине, попуњен формулар, позиве или друге жељене акције корисника који су дошли на ваш сајт путем огласа. То је збир примарних конверзија (утврђене примарним циљем оглашавања, или макроконверзија) и секундарних (микроконверзија) које меримо. Ова метрика пружа холистички преглед свих акција које желимо да корисници предузму на сајту, с тога омогућава да мерите укупан утицај огласа на пословне резултате. 

Стопа конверзије (Conv rate) - просечан број конверзија по интеракцији са огласом, приказан у процентима.  Ова метрика мери проценат корисника који су извршили акцију тј конверзију у осносу на укупан број кликова на огласе. Ово је показатељ колико успешно претварате кликове у конверзије. Висока стопа конверзије може значити да је циљање огласа ефикасно а садржај релевантан. 

Цена по конверзији (Cost /conv) - количник потрошње и укупног броја конверзија.  Mетрика коју још зовемо и Cost per acquisition (CPA), представља трошак који је потребно да бисте осварили једну конверзију. Омогућава да процените колико су кампање интернет оглашавања ефикасне у постизању циљева. 

Вредност конверзије (Conv. value) - вредност оних конверзија које су дефинисане под метриком Конверзије (Conversions).  Ово је укупна монетарна вредност свих конверзија које су регистроване на сајту, а остварене су након клика на оглас. Уместо само бројања конверзија ова метрика узима у обзир и вредност сваке конверзије, што пружа дубљи увид у ефикасност ваших маркетиншких кампања. На пример, ако продајете производе путем интернет продавнице, вредност конверзија је укупан приход који је генерисан тим продајама. Ово је изузетно корисно јер вам омогућава да идентификујете које кампање, огласи или кључне речи, доносе највишу вредност, те на онсову тога можете донети одлуку о фокусирању ресурса на најефикасније стртегије оглашавања. 

Вредност конверзије по потрошњи (Conv. value / cost) - мери однос између вредности остварених конвезија и средстава које су потрошене на кампању. Рачуна се тако што се укупна вредност конверзија подели са укупним износом који је потрошен за огласе.  Ова метрика се назива и ROAS (Return on ad spend) и пружа информацију о томе колико новца сте зарадили у односу на сваки уложени динар или евро у оглашавање. На пример, ако је овај однос 3, то значи да сте зарадили 3 пута више од уложеног новца у оглашавање. Ово је веома важан показатељ ефикасности маркетиншких кампања,  нарочито се прати код оглашавања интернет продавница. 

Удео у приказима огласа (Search Impression Share) - удео приказа огласа.  Овом метриком мери се проценат приказа огласа у односу на максимални могући број приказа огласа за дате кључне речи или термине на претрази. Пружа увид у то колико често су ваши огласи приказани у односу на укупан број могућих приказа. Ако је ова цифра висока то значи да се ваши огласи често приказују када корисници претражују одређене термине, што може указивати да је кампања добро усмерена и да се добро такмичи за позицију на тржишту. Зависи од више фактора, између осталог и од конкуренције и износа који улажете у оглашавање, како ви тако и ваша конкуренција. 

Стопа приказа на врху претраге (Impression (Top)%) - проценат приказа огласа који се приказују било где изнад резултата бесплатне тј органске претраге, у односу на укупан број приказа огласа.  Ова метрика показује колико често су ваши огласи међу најбоље позиционираним на страници резултата претраге Google петраживача. Уколико је овај број висок, то значи да се ваши огласи често приказују корисницима на врху резултатa претраге, што може повећати видљивост ваше фирме. Праћење ове метрике помаже да боље разумете како се ваши огласи позиционирају у односу на конкуренцију и да , у складу са тим, предузмете кораке за побољшање учинка кампање. 

Стопа приказа на апсолутном врху претраге (Impression (Absolute Top)%) - проценат приказа огласа који се приказују на апсолутном врху резултата претраге, у односу на укупан број приказа огласа.  Ова метрика пружа увид у то колико често су ваши огласи приказани међу првима на страници и колико често су најбоље позиционирани. Ово може донети већу видљивост огласа, а самим тим и ангажованост корисника тј. жењени клик на оглас. Ово је такође и показатељ како се позиционирате у односу на конкуренцију. 

Пример основних метрика у Google Ads извештају

Закључак

Разумевање терминологије у Google Ads извештајима кључан је корак у оцењивању учинка и успешности интернет маркетиншких камапања које се воде путем овог система. Интернет маркетинг се у великој мери ослања на бројке, јер нам мерење резулата омогућава да квантитавино прикажемо учинак и успех сваке рекламне кампање.  
Када пратите и анализирате Google Ads кампање, познавање терминологије ће вам омогућити да донесете информисану одлуку у ком смеру треба наставити. Помоћи ће вам да разумете који огласи су примамљиви корисницима, а које кључне речи доносе највећи профит. Такође ће вам омогућити да увидите где се налазите у односу на конкуренцију на тржишту. На тај начин знатно лакше ћете моћи да искажете своје жеље и циљеве маркетиншком тиму или агенцији са којом сарађујете. Међусобна комуникација и добра сарадња између власника фирме и агенције за дигитални маркетинг су кључ успеха сваког бизниса који жели да се прикаже и  оглашава на интернету.  
Холистички приступ овом систему, уз разумевање термина и њиховог значења, пружиће вам могућност да лако комуницирате своје жеље и циљеве, те да на основу јасних показатеља доносите информисане одлуке у ком правцу усмеравати и оптимизовати Google Ads кампање. Ако имате интернет продавницу онда ће ваш приматни фокус бити продаја и вредност остварених продаја. У сектору услужних делатности, важна је видљивост али такође и број остварених упита који се могу мерити. Пословни циљеви диктирају стратегију огашавања, на основу које се прате оне метрике које су најрелевантније за успех огласних кампања. Крајњи циљ нам је свима исти, раст пословања као природна последица добрих и успешних Google Ads кампања.
Контактирајте нас