Постављање и праћење циљева у дигиталном маркетингу - Кораци и вештине

Постављање и праћење циљева у дигиталном маркетингу - Кораци и вештине

Постављање циљева приликом рада на стратегији дигиталног маркетинга је корак који се не сме пропустити. Успех целокупних маркетиншких напора може бити узалудан ако се циљеви не дефинишу на одговарајући начин.

Дефинисање и мерење одговарајућих циљева може бити тешко јер захтева широко техничко знање, искуство у маректингу и тражи од маркетара да добро познаје индустрију у којој се ваша фирма налази.

Ако је све наведено испуњено, може се приступити креирању мерљивих циљева. Текст пред вама има за циљ да објасни како се правилно постављају циљеви дигиталног маркетинга имајући у виду неопходне кораке и вештине.

Корак 1: Дефинисање пословних циљева

Први корак ка креирању циљева дигиталног марткетинга је дефинисање пословних циљева. Улога маркетинга је да потпомогне остваривање ваших главних циљева који се тичу самог пословања.

На пример, ако желите да ваша фирма забележи веће приходе у наредном кварталу, ваш маркетиншки циљ би могао да буде повећање броја продаја преко интернета, увећање просечне корпе, или смањење броја посетилаца који напуштају корпу.

Корак 2: Идентификација циљне публике

Када пред собом имате генералне пословне циљеве, време је да размислите о својој публици. Ко су ваши купци? Који проблем решава ваш производ или услуга? Које су навике, страхови и жеље ваших потенцијалних купаца?

У случају да ваша циљна публика проводи доста времена на друштвеним мрежама, онда би ваши циљеви требало да буду усмерени ка повећању активности на вашим страницама, ка повећању броја пратилаца на мрежама, као и коришћењу друштвених мрежа као платформе са које бисте слали људе на вебсајт.

Корак 3: Праћење релевантних метрика

Следећи корак је одабир метрика кључних за целокупну стратегију које се лако мере и интерпретирају. Кључни показатељи успеха (КПУ) би требало да буду специфични, мерљиви и требало би да јасно укажу на успешност или неуспешност одређене кампање или стратегије.

Неки од КПУ-ева су на пример: број посета на вебсајту, стопа конверзије, стопа кликова на рекламе, активност посетилаца друштвених мрежа итд.

Корак 4: Праћење и анализа података

Како бисте са успехом пратили задате циљеве, неопходно је да користите алате за анализу прикупљених података. Свака платформа на којој се оглашавате или имате страницу има своју аналитику, док је за праћење саобраћаја на вебсајту најпоузданија и најсвеобухватнија Гугл аналитика ( Google Analytics ).
 

Алати за праћење и анализу података вам помажу да сагледате целокупну маркетиншку стратегију, упоредите различите маркетиншке канале, и на крају, добијете прави увид у успешност маркетиншке стратегије. Ако баратате свим релевантним подацима, можете доносити корисне закључке и по потреби унапређивати стратегију.

Корак 5: Унапређење маркетиншке стратегије

Анализом података и постављених циљева добијате информације о маркентишким стратегијама и на који начин би требало да их унапредите.

Ако је један од ваших циљева повећање броја посета на сајту, можда би требало да се посветите оптимизацији вебсајта за резултате претраге или инвестирате у плаћено интернет оглашавање . Обе акције ће довести већи број људи на ваш вебсајт.

Неопходне вештине за постављање и тумачење циљева

Дефинисање и анализа циљева у дигиталном маркетингу је процес за чију изведбу је неопходно поседовање више различитих вештина. У наставку можете сазнати више о неким од најбитнијих знања:

1. Анализа података

Сваки специјалиста за дигитални маркетинг мора да поседује аналитички приступ подацима који се прикупљају. Такође, требало би да буде добро поткован знањем и искуством у коришћењу софтвера као што је Google Analytics. Познајући овај алат, маркетар може на прави начин да тумачи податке и доноси информисане одлуке које се тичу оптимизације кампања и стратегија.

2. Креирање садржаја

Креација инспиришућих, информативних и продајних текстова је веома битан аспект сваке стратегије дигиталног маркетинга. Неопходно је да се на прави начин обратите својој циљној публици како би је мотивисали да учини жељену акцију. Особа која креира садржај мора да поседује одличне вештине писања и донекле графичког дизајна.

3. Аутоматизација

Аутоматизацијом одређених задатака који се понављају, маркетар може да ослободи време које му је потребно за оптимизовање кампања и праћење циљева. Такође, аутоматизација помаже и у самом постављању и оптимизовању кампања. Имати ова знања је добро јер убрзавају процес, умањују могућност за грешку, и на крају, штеде време, енергију и новац.

4. Оптимизација за претрагу (SEO)

Оптимизовање вебсајта за рангирање у резултатима претраге је битан аспект сваке стратегије. Маркетари би требало да добро разумеју како функционише оптимизација за претрагу, као и да умеју да имплементирају SEO тактике које у датом моменту дају најбоље резултате. 

5. Плаћено интернет оглашавање

Један од најефикаснијих начина за постизање и кориговање циљева дигиталног маркетинга је инвестиција у интернет оглашавање. Познавање платформи за оглашавање ( Google Ads, Meta Ads ) ће вас веома брзо довести до остварења многобројних циљева. Битно је да особа задужена за оглашавање поседује одлично знање и искуство у постављању, праћењу и оптимизацији онлајн кампања.

6. Друштвене мреже

Дигитални маркетинг се прилично ослања на учинак који долази са друштвених мрежа. Добар маркетар познаје све платформе и на њима уме да постави, прати и оптимизује кампање. Такође, за успех на мрежама је неопходно одлично познавање циљне публике, њених навика и очекивања, како би се креирао садржај на који ће они одговорити позитивно.

7. Стратешко мишљење

Како бисте поставили ефективне циљеве који су оствариви, неопходно је размишљате на стратешки начин. Требало би да умете да препознате на који начин се дигитални маркетинг може искористити за остварење циљева ваше фирме. Требало би добро осмислити и дефинисати свеобухватне стратегије за постизање конкретних циљева, и захваљујући прикупљеним подацима доносити стратешке одлуке.

8. Комуникационе вештине

Ефективна комуникација је кључна за постављање и постизање циљева у дигиталном маркетингу. Маркетари би требало да добро разумеју потребе клијената, као и крајњих корисника, као и да на прави начин изразе своја очекивања, сумње и знање. Транспарентна и професионална комуникација води ка бржем и ефикаснијем остварењу свих зацртаних циљева.

Закључак

Постављање циљева у дигиталном маркетингу је неопходна компонента за постизање успеха у овој области. Да би поставили ефикасне циљеве, дигитални маркетари морају да дефинишу пословне циљеве, идентификују циљну публику, одаберу релевантне метрике, прате и анализирају податке и оптимизују своје маркетиншке стратегије. 

Поред тога, дигитални маркетари морају да поседују низ вештина, укључујући анализу података, креирање садржаја, аутоматизацију маркетинга, SEO , плаћено оглашавање, маркетинг на друштвеним медијима, стратешко размишљање и комуникацијске вештине.

Контактирајте нас